Nikolaj Lassen

Stud.merc.jur

Nikolaj er ansat som stud.merc.jur. og varetager interne juridiske opgaver samt yder juridisk bistand til vores porteføljeselskaber.

Til daglig læser Nikolaj cand.merc.jur. på Syddansk Universitet, hvorfra han benytter sin viden og kompetencer i forbindelse med arbejdet hos SDI.

Nikolaj har været hos os siden maj 2018.

Ansvarsområder

Selskabsretlige anliggender

Udarbejdelse af ansættelseskontrakter, investeringsaftaler og låneaftaler

Kontrol og overdragelse af immaterielle rettigheder

GDPR compliance

Analyseopgaver af juridisk og økonomisk karakter

Karriere og uddannelse

Direktør, Business Development, BioGasol

CEO, TEGnology

Direktør, Business Development, Topsoe Fuel Cell

Formand, Danish Partnership for Hydrogen & Fuel Cells

MSc Chemical Engineering, DTU

HD Udenrigshandel, CBS