Cool4Sea

COOL4SEA har udviklet et særligt køleanlæg, som kan udnytte store mængder af overskudsenergi, i form af varme fra skibes daglige drift, til at producere køling. På nuværende tidspunkt ledes overskudsenergien blot overbord.

 

COOL4SEA har patenteret deres unikke design, der gør det muligt at implementere køleanlægget ombord på skibe.

 

  • Et gennemsnitligt fragtskib vil minimum spare 340 tons fuelolie om året.
  • Hvilket svarer til en reducering i udledning af CO2 på ca. 1200 tons per år.
  • Der gøres ikke brug af de skadelige kølemiddelsgasser – besparelse på afgifter og miljøet skånes.
  • Udgifterne til vedligeholdelse minimeres, da der kun anvendes få bevægelige dele.

 

Selskab etableret: 2015

    Investeringschef

 

  

 Peter Madsen

Investeringschef

Se profil

       

 

Kontakt

+45 42 31 20 65

info@cool4sea.com

  Direktør: Mark Hollænder Viese