Investor-lingo #3 – ejerskabsbegreberne

Er man helt grøn i investeringsverdenen, vil termerne, der bruges dagligt, hurtigt gøre en forpustet. I en serie af fire indlæg giver vi en oversigt over lingvistikken.

 

Er man helt grøn i investeringsverdenen, vil termerne, der bruges dagligt, hurtigt gøre en forpustet. I en serie af fire indlæg giver vi en oversigt over lingvistikken. Vi går både i dybden med fundamentale-, finansielle- og ejerskabsbegreber. Derudover giver vi dig et overblik over de nøgletalsudregninger, som vi forventer pre-seed virksomhederne har styr på, når de søger investering. Så vil du være bedre klædt på, når du begiver dig ind i innovationsmiljøet.

Dette blogindlæg er det tredje ud af fire, hvor du får en detaljeret udgave af, hvad termerne indenfor investeringsverdenen betyder. I dette indlæg går vi i dybden med ejerskabsbegreberne står for.

Baggrund:
Ejeraftalen bør indeholde en kort indledning, som beskriver grunden til hvorfor du og medejer indgår i en ejeraftale. Det er vigtigt at beskrive formål og kontekst. Dertil kan der med fordel angives et sted man kan få hjælp, hvis der skulle opstå uklarheder i forhold til bestemmelserne i ejeraftalen.

 

Ejeraftale:
Når du tager en medejer ind i virksomheden skal der indgås en ejeraftale. Denne aftale giver rammer og regler for hvordan i skal samarbejde i virksomheden, så man kan bibeholde den ønskede retning. I dette blogindlæg går vi i dybden med, hvilke begreber, der indgår i en ejeraftale.

 

Formål:
Formålet med ejeraftalen er at sikre, at væsentlige problemstillinger bliver løst i et teoretisk scenarie på forhånd, så de kan løses hvis de skulle opstå i den reelle virksomhedsdrift. Al samarbejde kan fra starten virke rosenrødt, men det kan sagtens ændre sig, som tiden går. Derfor er det bedst at have papir og rene linjer omkring samarbejde.

 

Indhold:
En ejeraftales indhold skal tage stilling til alle væsentlige spørgsmål, som kan påtænkes at opstå imellem dig og din medejer. Det er svært at sige meget om hvad en ejeraftale skal indeholde, det kan variere i forhold til situationen. I det følgende kan du læse om, hvilke bestemmelser der typisk anvendes.

 

Kapital- og ejerforhold:
Ejeraftalen bør angive, hvor stor en andel af virksomheden henholdsvis du og din medejer hver besidder. Ejerandelens størrelse har betydning i en række sammenhænge, blandt andet hvor stor indflydelse du og medejeren hver især har på beslutninger, der træffes i virksomheden. Dertil angiver ejerandelen også hvor stort udbytte ejerne hver især er berettiget til.

 

Parterne:
Det er vigtigt at der bliver angivet, uden eventuel dissonans, hvem parterne i ejeraftalen er – hvem du er og hvem din medejer er. Dette skal foregå med fulde navn og adresse eller registeret firmanavn, adresse og CVR-nummer. Hvis aftalen indgås med et selskab i en koncern, så skal ejeraftalen angive det pågældende selskab.