Investor-lingo #1 – Fundamentale Begreber

Er man helt grøn i investeringsverdenen, vil termerne, der bruges dagligt, hurtigt gøre en forpustet. I en serie af fire indlæg giver vi en oversigt over lingvistikken.

Er man helt grøn i investeringsverdenen, vil termerne, der bruges dagligt, hurtigt gøre en forpustet. I en serie af fire indlæg giver vi en oversigt over lingvistikken. Vi går både i dybden med fundamentale-, finansielle- og ejerskabsbegreber. Derudover giver vi dig et overblik over de nøgletalsudregninger, som vi forventer pre-seed virksomhederne har styr på, når de søger investering. Så vil du være bedre klædt på, når du begiver dig ind i innovationsmiljøet.

Dette blogindlæg er det første ud af fire, hvor du får en detaljeret udgave af, hvad de fundamentale begreber og termer, inden for investeringsverdenen, betyder.

A

 

Angel investor
Et individ, der yder en lille mængde kapital til et startup imod at få en aktiepost. Dette sker typisk efter en investeringsrunde og når startuppet er i sine tidlige faser.

 

B

 

Benchmark
Processen hvormed et startup måler deres nuværende success. En investor måler selskabets vækst ved at fastslå om selskabet har opfyldt disse benchmarks eller ej. Eksempelvis: Selskabet har mødt en benchmark ved at have tilbagevendende indtægter efter 2 år på markedet.

 

Bestyrelse
En gruppe af indflydelsesrige enkeltpersoner, som er valgt af aktionærerne til at overvåge selskabets virke. En bestyrelse omfatter typisk investorer og mentorer. Ikke alle startups har en bestyrelse, men investorer kræver typisk en bestyrelsesplads i bytte for investering i selskaberne.

 

Bootstrapped
Et selskab er bootstrapped, når det finansieres af en iværksætters personlige ressourcer eller virksomhedens egne indtægter.

 

Buyout
En almen exit-strategi. Salget af selskabets aktier, giver køberen aktiemajoriteten i selskabet.

 

D

 

Disruption/deflationary economics
Også kendt som forstyrrende innovation. En innovation eller teknologi er forstyrrende, når det “forstyrrer” et eksisterende marked ved at gøre ting som: udfordring af priserne på markedet, forskydning af en gammel teknologi eller ændring af markedets målgruppe.

 

Due diligence
En analyse som afdækker alle fakta og tal til brug for en potentiel investering. Kan omfatte en undersøgelse af finansielle poster og en måling af potentielle afkast.

 

E

 

Exit
En metode hvorved en investor og/eller iværksætter har til hensigt at afslutte deres investering i et selskab. Blandt mulighederne er en børsintroduktion eller buyout fra et andet firma. Iværksættere og investorer udvikler ofte en exit-strategi imens virksomheden stadig vokser.

 

F

 

Finansieringsrunde
Startups rejser kapital fra investorer i flere runder. Den første runde er som regel en seed runde, som kan blive opfulgt af flere serielle runder, hvis det er nødvendigt.

 

I

 

Inhouse iværksætter
En erfaren entreprenør, der er ansat af et investeringsfirma for at hjælpe firmaets potentielle investeringer og være mentor for firmaets porteføljeselskaber. Titlen er for det meste brug i USA eller på engelsk. Hos SDI har vores ”inhouse iværksættere” titlen investeringschefer.

 

Inkubator
En organisation, der hjælper med at udvikle virksomheder i tidlig fase, som regel i bytte for egenkapital i virksomheden. Virksomheder i inkubatorer får hjælp til ting som at bygge deres ledelsesteam, vækststrategi mv.

 

L

 

Ledende investor
Et investeringsselskab eller individuel investor, der organiserer en finansieringsrunde for en virksomhed. Den ledende investor investerer normalt mest kapital i den runde.

 

M

 

Mezzanine level
Virksomheder på dette level betragtes ikke længere som startups, men det ønskes samtidig ikke endnu offentliggjort, kaldes typisk ”mezzanine level virksomheder”

 

N

 

NDA – Non-Disclosure Agreement

Også kaldet oplysningsaftale. En aftale mellem to parter om beskyttelse af følsomme eller fortrolige oplysninger, såsom forretningshemmeligheder, fra at blive delt med eksterne parter.

 

O

 

Overtagelse
Når et firma opnår aktiemajoritet i en anden virksomhed. Kan være en venligtsindet overtagelse, som er aftalt. Denne kan også være fjendtlig, hvor aktiemajoriteten opnås på anden vis.

 

P

 

Pivotting/Pivotering
Dette sker, hvis et startup hastigt ændrer sin forretningsstrategi. Eksempelvis hvis et startup med webhosting fokuserer på cloudservers i stedet.

 

Porteføljeselskab
Et selskab som et investeringsselskab har investeret i, bliver betragtet som et porteføljeselskab, da det er med i investeringsselskabets portefølje.

 

Pre-seed
Starten på iværksættereventyret, også kendt som det tidligste tidspunkt for en opstart. Generelt betragtes det som en fordel at investere på dette niveau. Dette er tidspunktet SDI investerer på.

 

Proof of concept
En demonstration af et koncept eller en ide, som startuppet er baseret på. Mange investeringsselskaber kræver proof of concept, hvis du ønsker at pitche til dem.

 

R

 

Rammeaftale
En ikke-bindende aftale, der beskriver de væsentligste aspekter af en investering, som skal foretages i et selskab. En rammeaftale er fundamentet for udarbejdelse af detaljerede juridiske dokumenter.

 

ROI – Return on investment
Den procentandel af den investerede kapital som løber tilbage til investoren. Eksempelvis hvis en investor investerer 2 mio. for en 20% andel i et selskab, og det selskab bliver opkøbt for 40 mio., så får investoren 8 mio. igen, som fortjeneste.

Senere i vores guide til at lave den gode forretningsplan, vil der komme et blogindlæg om økonomi og hvorledes, du gør det nemt for dig selv at regne noget som f.eks. ROI ud.

 

S

 

Seed
Seed runden er den første officielle investeringsrunde for et startup. I dette stadie er startuppet som regel ude og rejse penge til proof of concept og/eller for at rejse midler til en prototype. Dette stadie bliver typisk kaldt for seed-stadiet.

 

Segment/vertikale
Det marked som det pågældende startups produkt eller service hører til. Hos Syddansk Innovation er dette Industri og Cleantech, IKT og Big Data, Velfærdsteknologi og Life Science.

 

Stadie
Det udviklingsstadie et startup er inde i. Der er ingen officielle regler for stadierne, men der er en tendens til at bruge betegnelser, som: frø-stadiet, tidligt stadie, mellem stadie og sen stadie. De fleste investeringsselskaber investerer kun indenfor 1-2 stadier. Nogle investeringsselskaber er dog gearet til at håndtere indskudskapital indenfor flere stadier.

 

SaaS – Software as a service
Et software produkt som bliver hosted eksternt, som regel over internettet. Blandt andet kendt som cloud services.

 

V

 

Valuation/forventning til pris
De beregningsmodeller man som oftest bruger, når man skal værdiansætte en virksomhed, har ingen berettigelse, når vi taler om unge virksomheder, som startups. De fleste af de modeller er baseret på, at virksomheden allerede er godt kørende. Oftest kører de unge virksomheder med underskud de første år, uanset hvor god forretningsideen er.

En pris på en ejerandel i din virksomhed er det som en uafhængig køber er villig til at betale for den. Køberen er uafhængig, fordi denne ikke har noget som helst med din virksomhed at gøre i forvejen, eksempelvis forældre, søskende eller børn. Den helt konkrete pris afhænger af købers mulighed for at opnå et tilfredsstillende afkast. Hvad den realistiske pris er, vil du få en fornemmelse af, når du tager udgangspunkt i din forretningsplan, som er et centralt punkt under forhandlinger med køber.

 

Venturekapital
Kapital, der ydes af investeringselskaber til små højrisiko startups med stort vækstpotentiale.

 

Venturekapitalist
Et individ, der arbejder for et investeringsselskab, som vælger at investere i bestemte virksomheder. Venturekapitalister har typisk et marked eller et segment, som de kender godt, og derfor investerer i.

 

Vurdering
Den proces hvorved et selskabs værd eller værdi bliver bestemt. En analytiker vil blandt andet se på kapitalstruktur, ledelsesteam, indtægter og potentielle indtægter.